Multi Band Mobile GPS

AM-UHF1/4/GSM/UMTS/GPS

AM-UHF1/4/GSM/UMTS/GPS

Multiband Mobile Antenna

 • 380-470 MHz
 • 0 dB /2.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM-GSM/UMTS/GPS

AM-GSM/UMTS/GPS

Multiband Mobile Antenna

 • 860-960 MHz 1710-2170 MHz
 • 0 dB /2.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM Camuflage

AM-GSM3.5G/GPS

Multiband Mobile Antenna

 • 860-960 MHz
 • 3.5dB (5.65 dBI)

Add to Inquiry List

AM-VHF1/4/GSM/UMTS/GPS

AM-VHF1/4/GSM/UMTS/GPS

Multiband Mobile Antenna

 • 134-174 MHz
 • 0 dB /2.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM-VHF1/4/GPS

AM-VHF1/4/GPS

Dual-band Mobile Antenna

 • 130-235 MHz;
 • 0 dB /2.15 dBi/;

Add to Inquiry List

AM-VHF5/8/GPS

AM-VHF5/8/GPS

Dual-band Mobile Antenna

 • 130-235 MHz
 • 3 dB /5.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM-UHF1/4/GPS

AM-UHF1/4/GPS

Dual-band Mobile Antenna

 • 380-430 MHz
 • 0 dB /2.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM-UHF14GSM/UMTS/GPS/W-LAN/WIFI

AM-UHF1/4/GSM/UMTS/GPS/W-LAN/WIFI

Multiband Mobile Antenna

 • 380-470 MHz
 • 0 dB /2.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM-UHF5/8/GPS

AM-UHF5/8/GPS

Dual-band Mobile Antenna

 • 380-430 MHz
 • 3 dB /5.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM-UHF4G/GPS

AM-UHF4G/GPS

Dual-band Mobile Antenna

 • 380-430 MHz
 • 4 dB /6.15 dBi/

Add to Inquiry List

AM-GPS double adhesive tape

AM-GPS double adhesive tape

GPS Mobile Antenna

 • 1575.42 MHz
 • 24 dBi at 2.7V 26 dBi at 5V

Add to Inquiry List

AM-AM/FM/GPS

AM-AM/FM/GPS

Multi-band Mobile antenna

 • 150 KHz / 88-108 MHz
 • 0 dB /2.15/ dBi

Add to Inquiry List

Page 1 of 212